Kvalitetssäkring för den lilla verksamheten

Bedriver ni personlig assistans som föräldrar, eller i liten skala och behöver hjälp med kvalitetsledningssystem?

Vi hjälper er att skapa ett kvalitetsledningssystem för er verksamhet där vi tar fram de nödvändiga processer och rutiner för just er verksamhet.Vårdgivare som bedriver verksamhet inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, LSS och utförare av personlig assistans.

Den nya lagen SOSFS 2011:9 säger att vårdgivare skall se till att det finns ett kvalitetsledningssystem i verksamheten.

Ledningssystemet ska tydliggöra de riktlinjer som finns för verksamhetens systematiska kvalitetsarbete. Detta innebär att det åligger verksamheten att ha ett välfungerande kvalitetsledningssystem.

TOGETHER ASSISTANS

Vad vi erbjuder

Vår vision är att tillsammans framarbeta ett kvalitetsledningssystem
som är anpassat efter er verksamhets storlek, inriktning och motsvarar socialstyrelsens krav.
I vårt erbjudande ingår bland annat:
– Processer, måldokument och nödvändiga rutiner som motsvarar såväl verksamhetens behov som socialstyrelsens krav.
– Ett ledningssystem som ska kunna användas effektivt i er verksamhet.
– Hitta en för verksamheten effektiv metod att genomföra egenkontroller i den egna verksamheten.

Kundfokus

För att kunna matcha våra kunders varierande behov med avseende på verksamhetens storlek och förutsättningar, kommer vi efter vår första konsultation tillsammans gå igenom vad ni behöver.
Vissa verksamheter är i behov av att ta fram ett kvalitetsledningssystem från början medan andra kanske redan har hunnit en bra bit på vägen. Vi anpassaser oss efter var ni befinner er idag.
Vi erbjuder inte standardiserade dokument. Vi skapar ett kvalitetsledningssystem som är ”levande” och ”naturligt” och inte endast dokument som ska sättas in och glömmas bort i en pärm, utan dokument som ska vara en återkommande del i verksamheten.
Kontakta oss för att veta mer och för offert!