Referenser

Referenser

Du ska vara 100% nöjd, annars är vi inte nöjda med vårt arbete. Vårt mål är att alltid överträffa våra kunders förväntningar. Vi vill alltså vara lite bättre än du tror att vi ska vara.

Jag ha varit anställd hos Together som personlig assistent sedan företagets start. Jag trivs enormt bra då jag känner att arbetsgivaren satsar till 100% på att jag har fått den utbildning som krävs. Jag känner också att dem satsar mycket på min arbetsmiljö både fysiskt och psykiskt. Dem anordnar även arbetslags träffar där jag får möjlighet att träffa mina kollegor och utbyta erfarenheter och åsikter.

Anställd

Att vara anställd hos Together känns tryggt, utvecklande intressant krävande och roligt. Har bara arbetat ett år men jag trivs bra.

Som anhörig är jag mycket nöjd, då jag känner att jag kan vara delaktig på ett adekvat sätt att jag kan komma i kontakt med Together assistans dygnet runt ger mig som anhörig en trygghet. Jag känner även att arbetsgivaren är noga med att ha välutbildad och kompetent personal.

Som kund och utlandsfödd och ett komplicerat handikapp till följd av en trafikolycka känner jag mig trygg att jag valde Together assistans. Där jag blir väl bemött med kunniga,välutbildade assistenter. Även kulturellt, språkligt har dem tillgodosett mina behov.