Lex Sarah utredningar

Together Assistans

Vi hjälper er att hantera era Lex Sarah utredningar

I Lex Sarah ingår en skyldighet för den som bedriver verksamheten att efter en mottagen rapport utreda och avhjälpa eller undanröja missförhållandet eller risken för missförhållande. Vidare ingår skyldighet för den som bedriver verksamheten att om ett rapporterat missförhållande eller en risk för ett missförhållande är allvarligt snarast anmäla det till IVO.

TOGETHER ASSISTANS

Vad vi hjälper till med

Vi bistår er i ert utredningsarbete och går tillsammans igenom de momenten som krävs från mottagandet av en anmälan till det slutliga betänkandet, och säkerställer att gällande rutin efterföljs och att inget moment förbises.

I mindre verksamheter kan det vara svårt att genomföra en objektiv Lex Sarah-utredning utan att det föreligger jävighet. Vi hjälper er säkerställa ett objektivt utredningsarbete.

Together Assistans

Hur vi arbetar

Efter vår första kontakt avgör ni själva vilka delar eller moment ni önskar att vi bistår er med. Vi kan vara delaktiga i hela processen eller endast i vissa delar av den, beroende på ert behov. Förenklat kan man dela upp det vi kan hjälpa er med i nedanstående tre delmoment:

Avhjälpa

Avhjälpa eventuella akuta situationer förhindra att konsekvenserna för enskildas liv, personliga säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa förvärras.

Informera

Informera berörd myndighet vid behov.

Utreda

Utreda missförhållandet eller risken. Säkerställa att liknande ej kan inträffa igen. Dokumentera förloppet slutligt betänkande.


Om oss

Individuellt anpassad assistans med god service

Vi på Together Assistans är ett litet assistansbolag som tror oss vara det du eftersöker. Vår storlek gör oss flexibla nog att anpassa assistansen utifrån dina önskemål och låta dig vara delaktig i den utsträckning som du önskar.

Together Assistans startades 2009 av Alexander Silow och Sandra Marquez som båda hade ambition att bygga upp en verksamhet med god tillgänglighet, närhet och där brukarens behov ständigt är i centrum.

Verksamheten har fortsatt sin kvalitativa utveckling där vi har arbetat hårt för att stärka vår kvalitet i olika delar för att kunna bli ännu bättre för just dig. Där vi  nu sedan en tid tillbaka har förmånen att hälsa Anno Paananen välkommen som ny verkställande direktör. Som nu leder stora delar av det kvalitativa arbetet.

Together Assistans

Våra styrkor

Den grundläggande verksamhetsidén är att tillsammans skapa en assistans där egenvärde, respekt och integritet står i fokus.

Vi tillhandahåller personlig assistans för såväl barn som vuxna med vitt skilda funktionsnedsättningar med olika krav på vad som är god assistans för just dig.

Vi har en bred kunskapsbas inom assistansutförandets hela spektra med relevant kunskap inom lagstiftning, ekonomi och sociala frågor.

Det som kännetecknar oss är ett stort engagemang, förmågan att skapa trygghet och viljan att alltid hitta personliga lösningar för att se till att dina behov alltid är fokus.

Det är för oss en given utgångspunkt att personlig assistans ska vara individuellt anpassad efter egna förutsättningar. Att möjligheten finns för burkaren att själv utforma sin assistans efter önskemål och behov är en central del i vårt arbete.

Våra tjänster

Utöver att tillhandahålla personlig assistans har vi dessutom dedikerade medarbetare som arbetar med konsultation. Dessa hjälper andra assistansutförare i egen regi eller föräldrar som bedriver personlig assistans för sitt barn.

Vi erbjuder vår kunskap och expertis inom personlig assistans för att bistå med kompletta kvalitetsledningssystem eller om så önskas, bara en välfungerande dokumentationshantering som är skräddarsydda lösningar som är anpassade till er verksamhets omfattning och inriktning.

Läs mer

Bli kund hos oss

Together Assistans

Låt oss hjälpa dig!

Att välja assistans är ett individuellt val, din assistans ska vara utformad efter dina behov och önskemål.
Oavsett om du har personlig assistans idag eller om du behöver hjälp att ansöka om ett beslut är du välkommen att kontakta oss.

Together Assistans

Så här blir du kund hos oss – tre enkla steg

1. Personligt möte

Vi bokar tillsammans in ett möte på en plats som känns bra för dig.Du berättar för oss om hur du vill ha din personliga assistans och vad som är viktigt för dig.
Vi svarar på frågor och berättar om vårt koncept och hur det fungerar hos oss.

Om du inte har ett beslut om personlig assistans hjälper vi dig gärna kostnadsfritt.

2. Erbjudande

Utifrån vårt möte framarbetar vi en budget och ger vi dig ett förslag på hur din personliga assistans kan se ut hos oss.

3. Avtal

När du funderat klart och beslutat dig för att vi är ett bra val skriver vi avtal. När avtalet är tecknat hjälper vi dig med allt det praktiska såsom uppsägning av tidigare assistansanordnare, kontakta

Försäkringskassan och din kommun rekrytering samt ordna med alla papper.

– Vårt uppdragsgivaravtal.

Vårt uppdragsgivaravtal.Kontakt

Jobba hos oss

TOGETHER ASSISTANS

Together assistans är en arbetsplats där vi är stolta över att få möjlighet att göra skillnad.

Våra medarbetare är motiverade, initiativrika, positiva och ser möjligheter istället för hinder.

Vi vet hur man med eget inflytande kan ge, våra kunder det lilla extra. Det är ofta små detaljer som kan göra stor skillnad. Som personlig assistent har du en unik möjlighet att göra skillnad. En frihet under ansvar.
Där du får förtroendet att möjliggöra någon annans vardag.

Maila oss på: jobb@togetherpersonligassistans.se
eller ansök via knappen.


Sök Jobb

Kvalitetssäkring för den lilla verksamheten

TOGETHER ASSISTANS

Bedriver ni personlig assistans som föräldrar, eller i liten skala och behöver hjälp med kvalitetsledningssystem?

Vi hjälper er att skapa ett kvalitetsledningssystem för er verksamhet där vi tar fram de nödvändiga processer och rutiner för just er verksamhet.Vårdgivare som bedriver verksamhet inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, LSS och utförare av personlig assistans.

Den nya lagen SOSFS 2011:9 säger att vårdgivare skall se till att det finns ett kvalitetsledningssystem i verksamheten.

Ledningssystemet ska tydliggöra de riktlinjer som finns för verksamhetens systematiska kvalitetsarbete. Detta innebär att det åligger verksamheten att ha ett välfungerande kvalitetsledningssystem.


Vår vision är att:

Tillsammans framarbeta ett kvalitetsledningssystem som är anpassat efter er verksamhets storlek, inriktning och motsvarar socialstyrelsens krav.

Vad vi erbjuder

I vårt erbjudande ingår bland annat:

  •  Processer, måldokument och nödvändiga rutiner som motsvarar såväl verksamhetens behov som socialstyrelsens krav.
  • Ett ledningssystem som ska kunna användas effektivt i er verksamhet.
  • Hitta en för verksamheten effektiv metod att genomföra egenkontroller i den egna verksamheten.

Kundfokus

För att kunna matcha våra kunders varierande behov med avseende på verksamhetens storlek och förutsättningar, kommer vi efter vår första konsultation tillsammans gå igenom vad ni behöver.
Vissa verksamheter är i behov av att ta fram ett kvalitetsledningssystem från början medan andra kanske redan har hunnit en bra bit på vägen. Vi anpassaser oss efter var ni befinner er idag.

Vi erbjuder inte standardiserade dokument. Vi skapar ett kvalitetsledningssystem som är ”levande” och ”naturligt” och inte endast dokument som ska sättas in och glömmas bort i en pärm, utan dokument som ska vara en återkommande del i verksamheten.

Kontakta oss för att veta mer

Ordning & Reda

TOGETHER ASSISTANS

Ordning & Reda

I vår verksamhet ska allt gå rätt till. Vi har nolltolerans mot fusk och accepterar inte lagbrott eller oegentligheter i vår verksamhet. Vi välkomnar och värnar om tillståndsplikten som sedan 2011 krävs för att driva verksamhet inom personligassistans. Med tydligare krav och förhållningssätt inom personlig assistans kan vi tillsammans skapa en sund verksamhetskultur som präglas av rättrådighet, där vi kan främja möjligheten för den enskilda individen att alltid få en kvalitativ assistans oavsett utförare. Vår assistansverksamhet har tillstånd att bedriva assistans från socialstyrelsen.


Bedriver ni personlig assistans som föräldrar, eller i liten skala och behöver hjälp med kvalitetsledningssystem?

Läs mer

Vi hjälper er att hantera era
Lex Sarah utredningar.

Läs mer

Personlig Assistans

Du är i fokus

Vi är en erfaren assistansanordnare som strävar efter att ge dig personlig assistans med hög kvalitet. Där vår strävan alltid är att vara lite bättre än dina förväntningar på oss. Vår målsättning är att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt utifrån dina egna villkor. Vi ser möjligheter istället för hinder.

Vi tillhandahålla en individuell helhetslösning för varje kunds personliga behov och önskemål. Vi har därför samlat all kompetens inom vår verksamhet, allt från ekonomi och juridik till administration och lön. Vi sköter allting kring din personliga assistans från första dagen, så att allting går så smidigt som möjligt så att du får en trygghet i ditt assistansutförande.


Hur vi väljer att arbeta!

Together Assistans

Erfarenhet

Vi som driver Together Assistans har själva en bakgrund som personliga assistenter och arbetsledare.

Arbetsmiljö

Nöjda assistenter genererar i sin tur nöjda kunder.Vi arbetar systematiskt med arbetsmiljöfrågor för att dina personliga assistenter ska trivas på sin arbetsplats.

Kunskap

Utöver den breda kunskap vi har i att anordna personlig assistans har vi såväl utbildning inom vårdsektorn, arbetsmiljö, ekonomi och juridik.Vi tror att kunskaper är en färskvara och såväl som vi en utbildningsplan för att dina assistenter hela tiden ska få nya verktyg att bli bättre i sin yrkesroll.Går vi på fortbildningar och kompetensinsatser för att vi hela tiden ska ha den senaste kunskaperna inom alla områden som krävs för att driva en bra och kunnig assistans.

Utbildning

Grundläggande i våra assistansuppdrag är att du alltid ska kunna nå oss oavsett om det är mitt i veckan eller nyårsafton. Vi tillämpa flera olika kontaktvägar för att alla ska ha möjlighet att använda ett sätt som fungerar för optimalt oavsett om det är via telefon, sms, e-post eller via vårt webbsystem så finns vi tillgängliga.Dygnet runt finns det en jourtelefon som alltid är bemannad dit det går bra att ringa och sms för såväl kunder, anhöriga och assistenter.

Löner

Genom vårt effektiva arbetssätt har vi låga administrationskostnader därför kan vi erbjuda konkurrenskraftiga löner till dina personliga assistenter.


Det innebär att vi kan attrahera flera. Där vi även kan behålla duktiga assistenter som arbetar hos dig.

Kollektivavtal

Kollektivavtal är självklart för oss och innebär en trygghet för både dig som kund och dina personliga assistenter. Assistans för dig är medlem i KFO och assistenternas fackförbund är Kommunal.

Friskvård

Att välmående och friska assistenter är att föredra är för oss en självklarhet. Utöver olika trivselaktiviteter och friskvårdsaktiviteter som stegtävlingar, sponsrade lopp och andra evenemang.Dessutom har alla anställda oavsett tjänstgöringsgrad tillgång till ett friskvårdsbidrag.

Pensionsavsättningar

Våra personliga assistenter erhåller tjänstepension, utöver den allmänna pensionen,via Avtalspension SAF-LO.

Personalmöten

Vi arbetar med kontinuerliga personalmöten där vi kan behandla personal och arbetsmiljöfrågor och möjlighet att synliggöra lösa problem tillsammans. Vilket skapar en hållbar och trivsam arbetsplats som bidrar till att gör din assistans bättre.Den exakta regelbundenhet beror på arbetsgruppen och behovet.

Schema

Ett fungerande schema är en väldigt central del i en fungerande assistans vi använder ett webbaserat system där assistenterna har tillgång till sitt schema både vi dator, telefon och i pappersformat. Där det finns möjlighet för såväl dig som kund och assistent att ha kontroll och överblick.

Tidrapportering

Vi har ett webbaserat tidrapporteringssystem som är anpassat efter vår verksamhet. Systemet är enkelt att hantera och innebär en säkerhet och trygghet för dig och dina assistenter att all tidredovisning sköts på ett korrekt sätt. Systemet är kopplat till schemat och räknar exempelvis automatiskt ut antal timmar, jour- och Ob-ersättning. Assistenten kan signera tidrapporten online.

Personligt bemötande

I alla våra möten mellan medarbetare och kunder, familjer och anhöriga arbetar vi efter att våran kontakt ska präglas av respekt, ärlighet och förtroende.I samtal med oss har du alltid möjlighet att ställa en fråga och förvänta dig ett ärligt korrekt svar. Vi är självklart öppna för dina synpunkter.

Tillgänglighet och Jourtelefon

Grundläggande i våra assistansuppdrag är att du alltid ska kunna nå oss oavsett om det är mitt i veckan eller nyårsafton. Vi tillämpa flera olika kontaktvägar för att alla ska ha möjlighet att använda ett sätt som fungerar för optimalt oavsett om det är via telefon, sms, e-post eller via vårt webbsystem så finns vi tillgängliga.Dygnet runt finns det en jourtelefon som alltid är bemannad dit det går bra att ringa och sms för såväl kunder, anhöriga och assistenter.

Kvalitetsarbete och utveckling

För att vi ska kunna överträffa dina förväntningar krävs det av oss att vi alltid ligger steget före.Det handlar om många små detaljer som bidrar till en helhetssyn. Såväl att använda dem innovationer som gör din assistans enklare och bättre som att behålla det som fungerar Vi utvärderar alla delar i vår verksamhet. Därför är du en viktig del i det här.Det är dina förväntningar som är vår måttstock. Därför är dina tankar idéer och synpunkter alltid välkomna.

Together Assistans

Personlig Assistans på dina villkor

Bli Kund hos oss!

Startsida

Personlig assistans är en möjlighet och en grundläggande nödvändighet för att uppnå ett fungerande och bra liv. Tillsammans skapar vi förutsättningarna för att din vardag ska fungera ur alla perspektiv. Hör av dig om du vill veta hur vi arbetar för att skräddarsy assistansen utifrån dina önskemål och behov.

Kontakt

TOGETHER ASSISTANS

Din assistans är ditt val

Som kund hos oss kommer du alltid i första hand och du får en assistans på dina villkor. Hos oss är det du som bestämmer.

Om oss
TOGETHER ASSISTANS

Tillsammans skapar vi din assistans

Den grundläggande verksamhetsidén är att tillsammans skapa en assistans där egenvärde, respekt och integritet står i fokus.

Vad vi erbjuder
Together Assistans

Vi sköter allting kring din personliga assistans.

Arbetsmiljö

Vi arbetar systematiskt med arbetsmiljöfrågor för att dina personliga assistenter ska trivas på sin arbetsplats.

Erfarenhet

Vi som driver Together Assistans har själva en bakgrund som personliga assistenter och arbetsledare.

Juridisk hjälp

Du ska alltid ha möjlighet att känna dig säker i din assistanssituation.

Hur vi arbetar
TOGETHER ASSISTANS

Juridisk Rådgivning

Vi bistår er i ert utredningsarbete och går tillsammans igenom de moment som krävs.

Läs mer

Classic Lawyer

Charles Hughes

Lead Attorney


Los Angeles

15 Beverly Avenue
Los Angeles, CA 90006
uncodefirm@gmail.com
+1 213 741 1151

San Francisco

347 Westifield Center
San Francisco, CA 94143
uncodefirm@gmail.com
+1 415 565 0545

About

Let's build a lasting legacy together.

Our team includes attorneys with years of experience handling cases throughout courtrooms in the States.

In the field of Web design and development, we’re quickly getting to the point of being unable to keep up with the endless new resolutions and devices. For many websites, creating a website version for each resolution and new device would be impossible, or at least impractical.

In the field of Web design and development, we’re quickly getting to the point of being unable to keep up with the endless new resolutions and devices. For many websites, creating a website version for each resolution and new device would be impossible, or at least impractical.

The Firm

Goals & objectives

415

Cases Completed

158

Satisfied Customers

95

Awards Winning

39

Qualified Lawyers
News

Our Publications

Lämna Synpunkter!


Nöjd kundTogether Assistans - Om oss

Who

We created a different kind of digital agency.

In an ideal world this text wouldn’t exist, a client would acknowledge the importance of having web copy before the design starts. Needless to say it’s very important, content is king and people are beginning to understand that. However, back over in reality some project schedules and budgets don’t allow for web copy to be written before the design phase, this is sad but true. We’re here to help, we’ve written examples of web copy for over 40 industries for you to use at concept phase of your projects to bring a little life and realism to your designs and help you think about who and what you are designing for. We want clients and designers alike to think about their graphic design.

Focus on Quality

In an ideal world this text wouldn’t exist, a client would acknowledge the importance of having web copy before the design starts. Needless to say it’s very important, content is king and people are beginning to understand that. However, back over in reality some project schedules and budgets don’t allow for web copy to be written before the design phase, this is sad but true. We’re here to help, we’ve written examples of web copy for over 40 industries for you to use at concept phase of your projects to bring a little life and realism to your designs and help you think about who and what you are designing for. We want clients and designers alike to think about their graphic design.

In an ideal world this text wouldn’t exist, a client would acknowledge the importance of having web copy before the design starts. Needless to say it’s very important, content is king and people are beginning to understand that. However, back over in reality some project schedules and budgets don’t allow for web copy to be written before the design phase, this is sad but true. We’re here to help, we’ve written examples of web copy for over 40 industries for you to use at concept phase of your projects to bring a little life and realism to your designs and help you think about who and what you are designing for. We want clients and designers alike to think about their graphic design.

Our Factory

In an ideal world this text wouldn’t exist, a client would acknowledge the importance of having web copy before the design starts. Needless to say it’s very important, content is king and people are beginning to understand that. However, back over in reality some project schedules and budgets don’t allow for web copy to be written before the design phase, this is sad but true. We’re here to help, we’ve written examples of web copy for over 40 industries for you to use at concept phase of your projects to bring a little life and realism to your designs and help you think about who and what you are designing for. We want clients and designers alike to think about their graphic design.