Personlig Assistans

TOGETHER ASSISTANS

Vi är en erfaren assistansanordnare som strävar efter att ge dig personlig assistans med hög kvalitet. Där vår strävan alltid är att vara lite bättre än dina förväntningar på oss. Vår målsättning är att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt utifrån dina egna villkor. Vi ser möjligheter istället för hinder.

Vi tillhandahålla en individuell helhetslösning för varje kunds personliga behov och önskemål. Vi har därför samlat all kompetens inom vår verksamhet, allt från ekonomi och juridik till administration och lön. Vi sköter allting kring din personliga assistans från första dagen, så att allting går så smidigt som möjligt så att du får en trygghet i ditt assistansutförande.

Vad vi Erbjuder!

 • Arbetsmiljö

  Nöjda assistenter genererar i sin tur nöjda kunder.
  Vi arbetar systematiskt med arbetsmiljöfrågor för att dina personliga assistenter ska trivas på sin arbetsplats.
 • Effektivitet

  För att vi ska fortsätta att kunna erbjuda konkurrenskraftiga löner arbetar vi hela tiden för att erbjuda effektiva lösningar, bland annat har vi ett webbaserat tidsredovisningssystem för att minska onödiga administrativa kostnader. Vi strävar ständigt efter att hitta enkla, genomtänkta och smarta lösningar.
  Som kund hos oss ska du ha möjligheten att koncentrera dig på ditt liv – och assistenterna på sitt arbete. Vårt arbete går ut på att din assistans är effektiv och smidig. Har du förslag på hur din assistans kan bli bättre, kontakta gärna oss!
 • Erfarenhet

  Vi har en bred och flerårig erfarenhet med att bedriva personlig assistans. Vi som driver Together Assistans har själva en bakgrund som personliga assistenter och arbetsledare. Detta har givit oss förmågan att se verksamheten från olika synvinklar.
  I våra assistansuppdrag har vi kunskap och erfarenhet att ta oss an uppdrag som pendlar mellan sju timmar per vecka till 48 timmar per dygn med förhöjda schablonbelopp.
 • Friskvård

  Att välmående och friska assistenter är att föredra är för oss en självklarhet. Utöver olika trivselaktiviteter och friskvårdsaktiviteter som stegtävlingar, sponsrade lopp och andra evenemang.
  Dessutom har alla anställda oavsett tjänstgöringsgrad tillgång till ett friskvårdsbidrag.
 • Juridisk hjälp

  Du ska alltid ha möjlighet att känna dig säker i din assistanssituation. Vi har inga egna jurister.
  Vi tror att det är hållbarare att hålla höga konkurrenskraftiga löner och när det behövs har vi avtal och samarbetar med jurister som har spetskompetens inom LSS.
  Det kan t ex handla om hjälp med överklagan om assistanstimmar hos kommunen eller Försäkringskassan.
 • Kollektivavtal

  Kollektivavtal är självklart för oss och innebär en trygghet för både dig som kund och dina personliga assistenter. Assistans för dig är medlem i KFO och assistenternas fackförbund är Kommunal.

Du är i fokus

Som kund hos oss kommer du alltid i första hand och du får en assistans på dina villkor.
Hos oss är det du som bestämmer.

 • Kunskap

  Utöver den breda kunskap vi har i att anordna personlig assistans har vi såväl utbildning inom vårdsektorn, arbetsmiljö, ekonomi och juridik.
  Vi tror att kunskaper är en färskvara och såväl som vi en utbildningsplan för att dina assistenter hela tiden ska få nya verktyg att bli bättre i sin yrkesroll.
  Går vi på fortbildningar och kompetensinsatser för att vi hela tiden ska ha den senaste kunskaperna inom alla områden som krävs för att driva en bra och kunnig assistans.
 • Löner

  Genom vårt effektiva arbetssätt har vi låga administrationskostnader därför kan vi erbjuda konkurrenskraftiga löner till dina personliga assistenter. Det innebär att vi kan attrahera flera.
  Där vi även kan behålla duktiga assistenter som arbetar hos dig.
 • Pensionsavsättningar

  Våra personliga assistenter erhåller tjänstepension, utöver den allmänna pensionen,
  via Avtalspension SAF-LO.
 • Personalmöten

  Vi arbetar med kontinuerliga personalmöten där vi kan behandla personal och arbetsmiljöfrågor och möjlighet att synliggöra lösa problem tillsammans. Vilket skapar en hållbar och trivsam arbetsplats som bidrar till att gör din assistans bättre.
  Den exakta regelbundenhet beror på arbetsgruppen och behovet.
 • Personligt bemötande

  I alla våra möten mellan medarbetare och kunder, familjer och anhöriga arbetar vi efter att våran kontakt ska präglas av respekt, ärlighet och förtroende.
  I samtal med oss har du alltid möjlighet att ställa en fråga och förvänta dig ett ärligt korrekt svar. Vi är självklart öppna för dina synpunkter.
 • Schema

  Ett fungerande schema är en väldigt central del i en fungerande assistans vi använder ett webbaserat system där assistenterna har tillgång till sitt schema både vi dator, telefon och i pappersformat. Där det finns möjlighet för såväl dig som kund och assistent att ha kontroll och överblick.
 • Tidrapportering

  Vi har ett webbaserat tidrapporteringssystem som är anpassat efter vår verksamhet. Systemet är enkelt att hantera och innebär en säkerhet och trygghet för dig och dina assistenter att all tidredovisning sköts på ett korrekt sätt. Systemet är kopplat till schemat och räknar exempelvis automatiskt ut antal timmar, jour- och Ob-ersättning. Assistenten kan signera tidrapporten online.
 • Tillgänglighet och Jourtelefon

  Grundläggande i våra assistansuppdrag är att du alltid ska kunna nå oss oavsett om det är mitt i veckan eller nyårsafton. Vi tillämpa flera olika kontaktvägar för att alla ska ha möjlighet att använda ett sätt som fungerar för optimalt oavsett om det är via telefon, sms, e-post eller via vårt webbsystem så finns vi tillgängliga.
  Dygnet runt finns det en jourtelefon som alltid är bemannad dit det går bra att ringa och sms för såväl kunder, anhöriga och assistenter.
 • Utbildning

  Oavsett hur bra man är på sitt arbete finns det alltid möjlighet att bli lite bättre. Genom utbildningar och olika komponentutvecklingsinsatser kan man hitta nya verktyg till att nå dit. Tillsammans går vi alltid igenom vad dina assistenter kan behöva.
  Utöver grundutbildning och arbetsmiljöutbildningar, framarbetar vi en utbildningsplan där vi planerar och budgeterar för vad som behövs för just dina assistenter.
 • Kvalitetsarbete och utveckling

  För att vi ska kunna överträffa dina förväntningar krävs det av oss att vi alltid ligger steget före.
  Det handlar om många små detaljer som bidrar till en helhetssyn. Såväl att använda dem innovationer som gör din assistans enklare och bättre som att behålla det som fungerar Vi utvärderar alla delar i vår verksamhet. Därför är du en viktig del i det här.
  Det är dina förväntningar som är vår måttstock. Därför är dina tankar idéer och synpunkter alltid välkomna.