Assistans för barn

Assistans för barn

 

I vår verksamhet har vi både vuxna och barn som är assistansanvändare. Det tycker vi är väldigt roligt. När det gäller barn ställer det extra stora krav på oss som anordnare. Vi är måna om att leva upp till dessa krav genom en god kontakt med familj och nära anhöriga där vi tillsammans arbetar för en välfungerande personlig assistans för barnets bästa.

Assistansutformningen för insatser som rör barn kan se väldigt olika ut. I många fall är det bara familj. I andra situationer är det såväl anhöriga som externa personliga assistenter som är rekryterade i nära samverkan med familjen där vi tar hänsyn till alla delar av assistansen.

Vilken assistansutformning man som familj än väljer att lägga upp för sitt barn finns vi med och ser till att medel för rätt kompetensutvecklingsinsatser finns tillgängliga och att lönerna är skäliga såväl för anhöriga som externa personliga assistenter.

Du bestämmer hur du vill utforma assistansen för ditt barn!